Istoric

Știința

În centrul activităţii Oncompass Medicine se află dovezile moleculare şi clinice testate riguros şi analizate.

Medicina pe bază de dovezi, aflată într-o permanentă evoluţie, necesită informaţii obţinute la cel mai ridicat nivel de precizie. Profilele moleculare identificate de către Oncompassse corelează în primul rând cu baza de date COSMIC – Catalogul de mutaţii somatice în cancer a Institutului SANGER, şi publicaţiile evaluate la nivel de experţi din PUBMED.

De asemenea, acordăm o atenţie deosebită proiectelor CANCER GENOME ATLAS care extind în permanenţă profilul genomic al diferitelor forme de cancer.

Anumiţi biomarkeri sunt incluşi în registrele de medicamente pentru anumite tipuri de tumori (de exemplu EGFR – gefitinib). Ulterior, publicaţiile privind studiile clinice ar putea să indice faptul că un medicament ţintit este eficient în prezenţa biomarkerilor predictivi în alte tipuri de tumori (de exemplu HER-2 – trastuzumab în cancerul de colon).

Este un lucru destul de obişnuit ca doar studiile de caz cu rezultate relevante să fie publicate. Pentru a acoperi această posibilă lipsă de cunoştinţe (de exemplu, lipsa datelor preclinice), Oncompassconsideră că dovezile moleculare şi biologice trebuie integrate în algoritmul decizional.

De asemenea, Oncompassconsideră cu tărie că pe viitor va trebui să se concentreze asupra rezultatelor clinice solide şi asocierilor biologice şi nu asupra efectelor marginale, chiar dacă acestea din urmă sunt dovedite statistic.
Folosim un sistem de clasificare a dovezilor cu două niveluri. Primul se referă la tipul experimentului, ca în cazul medicinii clasice bazate pe dovezi. Cel de-al doilea nivel încearcă să demonstreze consistenţa datelor. De exemplu, mutaţiile KRAS exclud aproape în proporţie de 100% răspunsul la anumiţi inhibitori EGFR, în timp ce datele privind semnificaţia mutaţiilor PIK3CA nu au acelaşi nivel de consistenţă.

Aflaţi mai multe informaţii despre aspecte moleculare

Aflaţi mai multe informaţii despre aspecte moleculare

ÎMPĂRTĂȘIȚI INFORMAȚIA

Fiți sociabili. Ajutați-i și pe alții să învingă cancerul.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy