Baza de Date

O SELECȚIE A GENELOR CANCERIGENE TESTATE

ABL1

ABL1 este o proto- oncogenă, care se poate transforma într-o oncogenă, care va determina activarea tumorală în cazul în care este defectă, ca urmare a modificărilor structurale ale proteinelor codificate de această genă. Cel mai frecvent defect genetic al genei ABL1 este asociat cu leucemia mieloidă cronică. În acest caz, gena ABL de pe cromozomul 9 este translocată pe cromozomul 22. Ca rezultat, enzima tirozin kinază codificată de genă este produsă într-o forma anormală. Activarea ABL poate fi de asemeni observată în tumori solide (pulmonar sau mamar).

AKT1

Gena AKT1 produce o enzimă numită protein kinaza B (PKB). Deși mutațiile AKT1 sunt mutații rare, când aceste mutații au loc, sunt frecvent asociate cu diverse tumori (de exemplu cancer mamar, cancer ovarian, cancer de prostată și cancer de colon). Inhibitori ai AKT1 sunt cercetați și dezvoltați în momentul de față.

ALK

Gena ALK produce o proteină numită kinaza limfomului anaplastic. Gena ALK poate avea efecte cancerigene în două moduri. Fie are loc o fuziune a acestei gene cu alte gene, fie există defecte doar la nivelul genei ALK. Primul caz include translocația EML4/ALK care apare în 4-7% în cancerul pulmonar fără celule mici. Defectul genetic s-a evidențiat și în alte tipuri de cancer (spre exemplu în cancerul de colon). Un inhibitor ALK este disponibil pentru tratamentul cancerului pulmonar determinat de translocația EML4/AKL. Se află în desfășurare studii clinice pentru mutații ALK pentru alte tipuri histopatologice.

APC

APC este un inhibitor tumoral sau o așa numită genă tumorală supresoare. Gena APC poate juca un rol important în dezvoltarea cancerului de colon. Inactivarea APC este cea mai frecventă mutație întâlnită în acest tip histopatologic. Mutația APC determină de asemeni cancer de colon ereditar de tipul polipozei ereditare, caracterizate prin formarea a sute de polipi la nivelul colonului și rectului. Acești polipi care îmbracă peretele intestinal pot fi precursorii unui cancer.

ATM

Gena ATM a primit această denumire de la “Ataxia telangiectasia” ( telengectazie ataxică), o afecțiune caracterizată printre altele de o predispoziție la carcinogeneză. Defectele genei ATM sunt prezente la toți pacienții, fără excepție. Defectul genei ATM se asociază cu o creștere a predispoziției de apariție a cancerului mamar, și cu risc crescut de limfoame și leucemii.

BRAF

În cazul genei BRAF, peste 30 de mutații care pot fi asociate cu carcinogeneza au fost descoperite până în prezent. Deficiențele BRAF sunt asociate în general cu apartiția melanoamelor. 50-60% dintre melanoame apar datorită acestor mutații. Sunt însă și alte tipuri histopatologice de cancer în care sunt prezente mutații BRAF, de exemplu în 1-3% dintre cancerele pulmonare (cancere pulmonare fără celule mici și adenocarcinoame pulmonare) și în 5% dintre cancerele de colon. Inhibitorii BRAF au fost dezvoltați pentru melanoame, dar foarte probabil în viitor vor fi utilizați și în tratamentul cancerelor de colon și a cancerelor pulmonare cu mutații BRAF.

CDH1

Gena CDH1 este o genă supresoare tumorală. Gena CDH1 produce o proteină numită cadherina E. Scăderea sintezei acestei proteine sau deficiența sa funcțională determină progresie tumorală (cancer pulmonar fără celule mici și melanoame) și metastazare. Cadherina E este utilizată de patologi pentru diferențierea diverselor forme de cancer mamar.

CDKN2A

Gena CDKN2A produce o proteină supresoare numită P16 care joacă un rol în reglarea ciclului celular. Prin urmare, mutațiile acestei gene determină creșterea riscului de apariție a multiple tipuri de cancer, în special a melanoamelor și a tumorilor mol pigmentate.

CSF1R

Gena CSFR1R produce o proteină numită CSFR-M. Mutația acestei gene este asociată cu leucemia mieloidă cronică (menționată și în cazul ABL1), precum și cu cancerul mamar și ovarian.

CTNNB1

Gena CTNNB1 produce o proteină numită beta-catenină. Creșterea beta-cateninei a fost observată în cazul carcinomul celulelor bazale, o formă de cancer de piele. De asemeni, mutațiile acestei gene sunt asociate cu apariția cancerului de colon și a cancerului ovarian.

EGFR (ERBB1)

Gena EGFR este un factor de creștere produs de celulele epiteliale, cu un rol deosebit de important în reglarea ciclului celular în aceste celule. Defectele genei EGFR, mutațiile și multiplicările ei sunt frecvente și apar în diverse forme de cancer. Ele sunt caracteristice cancerului pulmonar, dar conform studiilor recente, mutațiile au fost întâlnite și în cancerul ovarian, în cancerul gastric, și în tumori de cap și gât. Sunt disponibile substanțe care inhibă EGFR de tipul inhibitorilor de tirozin kinază și de tipul anticorpilor monoclonali.

ERBB2 (HER2)

Multiplicarea genei HER2 este asociată cu diverse tipuri de cancer. Acest defect al HER2 apare în anumite tipuri de cancer mamar și cancer gastric, și în 25% din cazurile de cancer pancreatic și în 5% din cancerele de colon. Pentru cancerul mamar cu HER2 și pentru cancerul gastric sunt disponibile medicamente ce acționează ca inhibitori HER2. Există însă și mutații punctiforme care pot apărea în anumite secțiuni a genei HER2. Aceste mutații apar în anumite tipuri de cancer pulmonar (4% dintre adenocarcinoame) și în 3% dintre cancerele de colon. În aceste cazuri se recomandă un inhibitor enzimatic care să inhibe proteina defectă, și care să inhibe nu doar EGFR ci și HER2.

ERBB4 (HER4)

Alături de EGFR sau HER2, ERBB4 (sau HER4) este de asemeni un receptor al factorului de creștere. HER4 poate juca un rol important în formarea unor tipuri de cancer cu origine epitelială. Se află în derulare studii clinice cu inhibitori țintiti de HER4.

FBXW7

Gena FBXW7 produce proteine F-box. Toate aceste proteine conțin secvențe comune (F-box) care conțin 40 aminoacizi. Defectele genetice au fost asociate cu producerea cancerului mamar și ovarian în experimente cu linii celulare.

FGFR1

Gena FGFR1 codifică o proteină care facilitează creșterea fibroblastelor. Defectele FGFR1 au fost asociate, printre altele, cu diferite tipuri de cancer mamar, cancer de prostată, cancer vezical, melanom și cancer pulmonar.

FGFR2

Genele FGFR2 produc o proteină cu același nume, care stimulează creșterea fibroblastelor. Defectele FGFR2 pot determina creșterea riscului de cancer mamar cu 2-4%. Mai mult, aceste defecte sunt asociate cu tumori pulmonare, uterine, gastrice și ovariene.

FGFR3

Defectele FGFR3 sunt asociate cu formarea tumorilor vezicale. Conform datelor de cercetare, 50% dintre aceste tumori sunt strâns legate de defecte FGFR3. Aceste gene conțin 3 secțiuni care prezintă peste 90% dintre mutații. Aceste secțiuni ale genei trebuie investigate pentru a identifica ulterior cea mai potrivită terapie.

FLT3

Genele FLT3 produc proteina FLT3 cunoscută și ca CD-135. Acesta este un receptor localizat pe suprafața celulară a precursorilor hematologici. FLT3 este o proto-oncogenă, ceea ce înseamnă că apariția mutațiilor o transformă în oncogenă, care va facilita procesul tumoral. Un tip de cancer asociat cu mutații FLT3: leucemia mieloidă acută, pentru care rezultate promițătoare s-au obținut cu sorafenib, o substanță folosită în tratamentul cancerului hepatic.

GNAS

Este o genă care codifică proteina GNAS asociată cu cancerul pancreatic conform rezultatelor publicate în 2011.

HNF1A

Mutațiile HNF1A se asociază cu cancerul de pancreas și de ficat (rezultate publicate în 2011).

HRAS

Mutațiile HRAS sunt frcevente în special în tunorile de cap și gât (22%). Este o țintă indirectă pentru terapii și un biomarker predictiv negativ pentru inhibitorii EGFR. Predicția constă în faptul că în prezența mutațiilor HRAS, inhibitorii EGFR nu vor mai fi eficienți.

IDH1

Mutațiile IDH1 au fost din 2009 asociate cu cel mai frecvent tip de tumora cerebrală, gliom.

JAK2

Studiile au dovedit deja că mutațiile genei JAK2 sunt asocia asociate cu câteva tipuri de tumori hematopoietice.

JAK3

Cele mai recente studii au arătat că, în afară de tumorile hematopoietice, mutațiile JAK3 sunt asociate cu unele tipuri de cancer pulmonar.

KDR

Genele KDR codifică receptorii VEGF, numiți VEGFR-2. VEGF (factorul de greștere vascular endotelial) joacă un rol important în hematopoieză. Studii recente arată că mutațiile acestei gene sunt asociate cu cancerul de prostată.

KIT

Gena KIT codifică proteina c-KIT (CD117) care este un receptor al factorilor de creștere de pe suprafața celulară. Mutațiile KIT apar într-un tip foarte rar de cancer gastrointestinal, în tumori stromale gastrointestinale, în tumori cerebrale (gliom), într-un tip de cancer de ficat (HCC- carconim hematocelular), în tumori ale rinichiului (RCC- carcinom renal celular), în leucemia mieloidă cronică (CML) și în unele cancere de piele și unele melanoame. Mutațiile KIT sunt de asemenea prezente în 2% dintre cancerele pulmonare cu celule mici.

KRAS

Este una dintre cel mai frecvent întâlnite oncogene. Acivarea mutațiilor sale poate apărea în toate tumorile soide, dar cel mai frecvent în cele de pancreas, colon și adenocarcinoamele pulmonare. Există o terapie țintită u acțiune indirectă asupra KRAS și un biomarker care indică ineficiența inhibitorilor EGFR.

MET

Este un receptor al factorilor de creștere de pe suprafața celulară. Activarea și multiplicarea sa apar în câteva tipuri de tumori. Activarea sa poate fi responsabilă de rezistența secundară la terapiile inhibitoare de EGFR. Pentru inhibarea MET există un dublu inhibitor de ALK/MET dar care este aprobat pentru o altă indicație. Mai mult decât atât, există mai multe substanțe active în cercetare.

MLH1

Mutațiile MLH1 sunt asociate cu așa-numitul sindrom Lynch, care este un tip ereditar de cancer de colon nonpolipozic.

MPL

Cele mai recente studii arată că mutațiile genei MPL sunt asociate cu cancerul de pancreas.

NOTCH1

Căile de semnalizare ale genei NOTCH sunt defectuos reglate în anumite cancere, precum cele gastrointestinale, tumorile pulmonare fără celule mici, cancer mamar, melanoame și cancere ovariene.

NPM1

Mutațiile genei NPM1 au fost identificate, printre altele, la pacienți cu limfom Non-Hodgkin, cu leucemie acută promielocitară și cu leucemie mielocitară acută.

NRAS

Activarea mutațiilor NRAS intervine cel mai frecvent în melanoame (19%). Este un factor predictiv pentru ineficiența terapiilor care inhibă EGFR în cancerul de colon și o țintă indirectă pentru anumite terapii.

PDGFRA

Mutațiile genei PDGFRA sunt asociate cu tumorile stromale gastrointestinale (GIST).

PIK3CA

Este o genă semnalizatoare care activează în rpimul rând calea AKT/mTOR. Există studii clinice în derulare cu inhibitori de kinază pentru mutațiile PIK3CA, indiferent de tipul histologic. Mutațiile PIK3CA pot fi un biomarker predictiv pentru eficiența unor inhibitori de EGFR deja existenți pe piată.

PTEN

PTEN este gena supresoare cu cele mai frecvente mutații în tumori. Diferite mutații ale acestei gene accelerează diviziunea celulară a celulelor anormale și reduc moartea celulară. Tipurile de tumori asociate cu mutațiile genei PTEN sunt: glioblstom, cancer uterin și în special cancer de prostată. De asemenea, unele tipuri de cancere mamar sunt asociate cu mutații ale genei PTEN.

PTPN11

Mutații ale genei PTPN11 sunt asociate cu neuroblastoame, melanoame, leuncemii acute mieloide, cancer mamar, cancer pulmonar și de colon.

RB1

Proteina retinoblastomului codificată de RB1 este o proteină supresoare tumorală, mutantă în câteva tipuri de tumori. În cazul mutației RB1, poate apărea cancer de vezică, cancer pulmonar, cancer mamar, osos sau melanom.

RET

Defecte ale genei RET au fost inițial asociate cu cancerul de pancreas.

SMAD4

Mutațiile genei SMAD4 sunt asociate cu sindromul polipozei juvenile, cancerul de colon si de pancreas.

SMARCB1

SMARCB1 este o genă tumorală supresoare; rezultatele obținute până acum arată că mtațiile sale sunt asociate cu cancere renale rare la copii.

SMO

Dacă devine mutantă, gena SMO poate deveni oncogenă și să se asocieze, de exemplu, cu cancerul ovarian.

SRC

Mutațiile genei SRC sunt asociate cu cancerul de colon si mamar. Descoperirea sa a fost hotarâtoare pentru clarificarea relației între mutațiile proceselor de semnalizare celulară și apariția cancerului.

STK11

Mutațiile genei STK11 sunt asociate atât cu apariția cancerului mamar cât și cu cel pulmonar fără celule mici.

TP53

Gena TP53 codifică proteina p53 care este o proteină foarte importantă în supresia tumorală deoarece reglează ciclul celular. Rolul TP53 este evaluat în prezent, în câteva tipuri de cancer. Este asociată cu: melanomul, cancerul mamar, tumorile de cap și gât, cancer pulmonar, gastric, de colon, vezică, cancer de prostată și ovarian.

VHL

Mutațiile genei VHL sunt asociate cu cancerul renal (RCC).

CHEK2

Această genă codifică puntele de control ale protein kinazei 2 care acționează ca o supresoare tumorală, reglând diviziunea celulară, deci funcționând normal. Mutația genei CHEK2 poate fi implicată în cancerul mamar. Pe lângă acesta, s-au descoperit mutații așe acestei gene în cancere de prostato, plămân, colon, rinichi, tiroidă, ovar, cancer cerebral și în osteosarcom.

DDR2

Gena DDR2 o proteină care este receptor de tirosin kinază (RTK) și este denumită discoidin domain-containing receptor 2 (DDR2). Această proteină se află pe suprafața celulară și joacă un rol în reglarea creșterii celulare, metabolism și diferențiere. Mutațiile genei DDR2 au fost identificate în 2,5-3,8% dintre carcinoamele pulmonare cu celule scuamoase și în 4% din adenocarcinoamele pulmonare.

EZH2

Gena EZH2 codifică unul dintre membri familiei Polycomb-group (PcG), numit histon-lisina N-metiltransferaza (EZH2) care este cunoscut ca un amortizor genetic. Histona metiltransferază este implicată în reglarea expresiei câtorva gene, prin regresie transcripției. Supraexpresia proteinei a fost pentru prima dată identificată în cancerul mamar și prostată. Dar poate aărea și în cancerul gastric, pulmonar, de vezică sau endometrial.

GNAQ

Gena GNAQ este localizată pe brațul lung al cromozomului 9, la poziția 21. Codifică proteina de legătură nucleotid guanină (proteină G) care este un modulator sau traductor a câtorva căi de semnalizare celulară. Ea reglează supraviețuirea si selecția celulelor B. Mutașiile acestei gene apar la pacienții cu melanom.

GNA11

Gena GNA11 este similară cu GNAQ. Codifică subunitatea α a proteinei G și de aceea proteina rezultată joacă un rol în reglarea semnalizării celulare. Gena este locată pe brațul scurt al cromozomului 19, la poziția 13,3. Mutașiile somatice ale GNA11 au fost identificate în 34% din melanoamele oculare primare și în 63% dintre cele metastazice.

IDH2

Proteina care este codificată de această genă este o enzimă numită izocitrat dehidrogenaza. Ea joacă rol în producerea de energie celulară în mitocondrii în cadrul ciclului TCA. Studiile arată că gena dezvoltă mutații în 9,1% dintre cazurile de leucemie mieloidă acută.

IGF1R

Această genă se află pe brațul lung al cromozomului 15 la poziția 26,3. Joacă rol în creșterea și supraviețuirea celulară. Mutația ei poate fi implicată în cancerul mamar, prostată si plămân.

MAP2K1

Gena MAP2K1 produce protein kinaza MEK1, parte a caii de semnalizare RAS/MAPK cu rol parțial în reglarea creșterii celulare, proliferării, diferențierii și apoptozei. Mutațiile acestei gene apar în melanom, carcinom pulmonar fără celule mici și adenocarcinom colorectal.

PDGFRB

Gena PDGFRB codifică unul dintre membri superfamiliei imunoglobulinelor care este parte a familiei de receptori tirosin-kinazici. Proteina codificată este receptor pentru factorul de creștere trombocitar beta (PDGFRBβ) cu rolîn supraviețuirea celulară, creștere și proliferare. Mutația genei cauzează un tip de cancer numit leucemie euzinofilică cronică cu PDGFRB asociat.

PIK3R1

Kinaza PIK3 (phosphatidyleinositol 3-kinase) care este parțial codificată de gena PIK3R1, joacă rol în reglarea creșterii celulare, supraviețuire, sinteza proteinelor si reglarea anumitor hormone, inclusiv a insulinei. Această genă este localizată pe brațul lung al cromozomului 5, la pozitia 33.1. Mutația ei poate cauza glioblastom, cancer endometrial și, mai puțin frecvent, tumori ale colonului, cancer mamar și de ovar.

TGFBR2

Gena TGFBR2 codifică proteina TGFBR2 (transforming growth factor beta receptor type 2). Această genă- prin expresia proteinei TGFBR2- joacă rol în creșterea și diviziunea celulară. Mutațiile acestei gene pot cauza cancer, cu diferite localizări, inclusiv cancerul de colon.

ÎMPĂRTĂȘIȚI INFORMAȚIA

Fiți sociabili. Ajutați-i și pe alții să învingă cancerul.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy